Индекс S&P 500: за какво служи и защо е важен при инвестиране

Индекс S&P 500: за какво служи и защо е важен при инвестиране

Какво представлява индексът S&P 500? Индексът S&P 500 или Standard & Poor’s 500 е индекс, който измерва претеглената пазарна стойност на 500 водещи публично търгувани компании в САЩ. Въпреки това, индексът фактически се състои от 503 компонента,...