Сложна лихва – Силата на постоянството

Сложна лихва – Силата на постоянството

Какво е сложна лихва? Сложната лихва се дефинира като лихвата, която се изчислява върху първоначалната сума и натрупаната лихва от предишни периоди. Смесването на лихви или използването на сложна лихва ще ускори растежа на сумата, в сравнение с простата лихва, която...