Изграждане на изцяло ETF портфолио

Изграждане на изцяло ETF портфолио

От началото на 2000-те години, борсово търгуваните фондове (ETF) са изявили впечатляващ растеж и продължават да стават все по-популярни. Въвеждането на тези инвестиционни инструменти беше приветствано от инвеститорите, тъй като те предоставят достъпни възможности за...