Ползи от притежаването на акции в дългосрочен план

Ползи от притежаването на акции в дългосрочен план

Дългосрочната инвестиционна стратегия включва задържане на инвестиции за продължителен период от време, обикновено повече от една година. Тази стратегия включва владеене на различни активи като облигации, акции, борсово търгувани фондове (ETF), взаимни фондове и...