Инвестиране в индексни фондове: Какво трябва да знаете

Инвестиране в индексни фондове: Какво трябва да знаете

С наличие на над 96,5 милиарда долара към юли 2022 г., Уорън Бъфет е един от най-успешните инвеститори в историята. Неговият инвестиционен стил, базиран на дисциплина, стойност и търпение, в продължение на десетилетия постига резултати, които постоянно превъзхождат...
Когато цените на акциите падат, къде са парите?

Когато цените на акциите падат, къде са парите?

Дали сте се питали някога какво се случва с чорапите ви, когато ги слагате в сушилнята и после не ги виждате никога повече? Това е една необяснима загадка, която може да остане неразрешена завинаги. Много хора се чувстват по същия начин, когато изведнъж откриват, че...
Топ 25 на акциите в S&P 500

Топ 25 на акциите в S&P 500

S&P 500 се състои от 500 компании, които емитират общо 503 акции към 31 май 2023 г., тъй като някои компании, като Alphabet, са емитирали множество класове акции . Топ 10 на най-големите холдинги са изброени на официалния уебсайт на S&P Global. Компания от...
Ползи от предварително изплащане на ипотечен кредит

Ползи от предварително изплащане на ипотечен кредит

Ипотечен кредит е най-популярната форма на личен дълг в България поради следната причина: при вземане на жилищен заем, обикновено се финансира 80% от цената на имота в зависимост от видът на ипотеката. Важно е да се отбележи, че общата цена на ипотеката не се...
Да инвестирам или да изплатя ипотеката си?

Да инвестирам или да изплатя ипотеката си?

Плюсовете и минусите на ранното изплащане на ипотечен кредит зависят от финансовото състояние на кредитополучателя, лихвения процент по кредита и колко близо е лицето до пенсиониране. Друго съображение е дали да инвестирате тези пари вместо това. Помислете за...
Сложна лихва – Силата на постоянството

Сложна лихва – Силата на постоянството

Какво е сложна лихва? Сложната лихва се дефинира като лихвата, която се изчислява върху първоначалната сума и натрупаната лихва от предишни периоди. Смесването на лихви или използването на сложна лихва ще ускори растежа на сумата, в сравнение с простата лихва, която...
Индекс S&P 500: за какво служи и защо е важен при инвестиране

Индекс S&P 500: за какво служи и защо е важен при инвестиране

Какво представлява индексът S&P 500? Индексът S&P 500 или Standard & Poor’s 500 е индекс, който измерва претеглената пазарна стойност на 500 водещи публично търгувани компании в САЩ. Въпреки това, индексът фактически се състои от 503 компонента,...
Ползи от притежаването на акции в дългосрочен план

Ползи от притежаването на акции в дългосрочен план

Дългосрочната инвестиционна стратегия включва задържане на инвестиции за продължителен период от време, обикновено повече от една година. Тази стратегия включва владеене на различни активи като облигации, акции, борсово търгувани фондове (ETF), взаимни фондове и...
Изграждане на изцяло ETF портфолио

Изграждане на изцяло ETF портфолио

От началото на 2000-те години, борсово търгуваните фондове (ETF) са изявили впечатляващ растеж и продължават да стават все по-популярни. Въвеждането на тези инвестиционни инструменти беше приветствано от инвеститорите, тъй като те предоставят достъпни възможности за...
Предимства на борсово търгуваните фондове (ETF)

Предимства на борсово търгуваните фондове (ETF)

ETF-тата стават все по-популярни като инвестиционен инструмент, който комбинира предимствата на акциите и взаимните фондове. Той предлага комбинирана инвестиционна структура, която се надява да избегне някои от нежеланите аспекти. Въпреки това, има някои недостатъци,...