Съвети за намаляване на лихвите по ипотечни кредити

Съвети за намаляване на лихвите по ипотечни кредити

Как да прегледаме и сравним различните лихвени проценти по ипотечни кредити Ипотечните кредити са един от най-често използваните начини за финансиране на покупката на имот. Те предоставят възможност на хората да си осигурят жилище, което в противен случай може да бъде...
Ипотечни кредити: Планиране на бюджета за погасяване

Ипотечни кредити: Планиране на бюджета за погасяване

Как да изберем най-подходящия ипотечен кредит за нашите нужди Ипотечните кредити са един от най-често използваните финансови инструменти за покупка на имоти. Те предоставят възможност на хората да си осигурят жилище, което да притежават и да се чувстват като у дома...
Ползи от предварително изплащане на ипотечен кредит

Ползи от предварително изплащане на ипотечен кредит

Ипотечен кредит е най-популярната форма на личен дълг в България поради следната причина: при вземане на жилищен заем, обикновено се финансира 80% от цената на имота в зависимост от видът на ипотеката. Важно е да се отбележи, че общата цена на ипотеката не се...
Да инвестирам или да изплатя ипотеката си?

Да инвестирам или да изплатя ипотеката си?

Плюсовете и минусите на ранното изплащане на ипотечен кредит зависят от финансовото състояние на кредитополучателя, лихвения процент по кредита и колко близо е лицето до пенсиониране. Друго съображение е дали да инвестирате тези пари вместо това. Помислете за...
Ипотечен кредит – най-добре с достатъчно заделени средства

Ипотечен кредит – най-добре с достатъчно заделени средства

През последните четири тримесечия има значителен спад в обема на покупко-продажбите на имоти, но все още е преждевременно да говорим за рецесия. Охлаждането може да бъде свързано с повече несигурност в купувачите, особено тези от по-ниската ценова категория. Георги...
Рефинансиране на ипотечен кредит

Рефинансиране на ипотечен кредит

Ипотечният кредит е един от най-големите и дълготрайни финансови ангажименти, който човек може да поеме. Той може да бъде взет, за да се закупи имот или за рефинансиране на ипотечен кредит. Рефинансирането на ипотечен кредит може да бъде полезно, когато желаете да...