През 2021 година, няколко български банки прекратиха предлагането на стандартни срочни депозити за граждани и фирми и вместо това започнаха да таксуват своите клиенти с такса „наличност“. Тази такса се начислява при депозити с по-високи суми, които са между 200 000 и 400 000 лв. и се начислява само върху превишението от определената от банката сума.

На 21.07.2022 г. ЕЦБ прие решение да повиши лихвата по депозитите с 0.5%, което доведе до премахването на отрицателните лихви. Всички банки в страната отстраниха тази такса веднага следващия ден, тъй като тя стана излишна.

Днес, след една година от последното повишаване на лихвите от ЕЦБ, лихвите по нови депозити в банковата система започват да нарастват постепенно, но сигурно. Според последните данни на БНБ, през юни месец средната лихва за срочни депозити в лева от домакинствата е била 0.70%, а за депозитите в евро – 1.25%. За една година средният лихвен процент за депозитите в лева е нараснал с 0.6 пънка (от 0.10% на 0.70%), а за депозитите в евро – с 1.11 пънка (от 0.14% на 1.25%). Няколко фактора обуславят това повишаване на лихвите по депозитите:

• Европейската централна банка възвишава лихвените проценти.

• Клиентите проявяват увеличен интерес към срочните депозити.

За клиентите, които искат да намерят безопасно място за съхранение на парите си и да получат някакъв доход от тях, това е положителна информация. Това е особено важно при дългосрочните депозити, където се предлагат по-високи лихви.

Дългосрочните депозити предлагат редица предимства:

Разбира се, че продуктите с по-дълъг срок на вложение носят по-добра доходност. Въпреки че лихвите по депозити вече дълго време не са особено привлекателни, все още има банки, които се стремят да запазят привлекателността на тези продукти. Те предлагат относително приемливи лихви от гледна точка на днешния пазар и ниски изисквания за минимална сума за откриване на депозита. Изследвания показват, че при някои банки дългосрочните депозити със срок от 3 години все още предлагат лихви в диапазона от 1.25% до 3.00%. Най-изгодните лихви при 12-месечните депозити се движат между 0.80% и 1.70%, а при 24-месечните варират от 1.00% до 2.47%.

Ето кои са те, според нашите класации:

Най-изгодни 12-месечни депозити:

ДепозитЕфективна
Годишна Лихва
1BigBank – Срочен депозит2.00%
2ТИ БИ АЙ Банк – Срочен депозит
Мобилно приложение
1.70%
3Д Банк – Онлайн депозит1.25%
Инвестбанк – Онлайн депозит1.26%
ПроКредит – Стандартен депозит1.25%
 БАКБ – Онлайн депозит 1.25%
4Интернешънъл Асет Банк – 
Дванадесетмесечен депозит
 0.99% 
5Токуда банк – Класик0.80%

Най-изгодни 24-месечни депозити:

 ДепозитЕфективна
Годишна Лихва
1 BigBank – Срочен депозит2.96%
2ТИ БИ АЙ Банк – Срочен депозит
Мобилно приложение
2.47%
3БАКБ – Онлайн депозит1.78%
4Инвестбанк – Онлайн депозит1.76%
5ДБанк – Онлайн депозит1.73%

Най-изгодни 36-месечни депозити:

 ДепозитЕфективна
Годишна Лихва
1ТИ БИ АЙ Банк – Срочен депозит
Мобилно приложение
2.91%
BigBank- Срочен депозит 2.91%
2Инвестбанк – Онлайн депозит2.52%
3Д Банк – Депозит „Сигурност“1.77%
4ПроКредит – Стандартен депозит  1.72% 
5Токуда – Класик1.48%

• Изчисленията в таблицата са съобразени единствено с размера на ефективната годишна лихва при следните параметри:
– размер на депозита 30000 BGN за физически лица.

За периода 06.07.23 г. – 02.08.23 г. установените промени са:

– BigBank повиши лихвените нива по стандарните срочни депозити. Повишенията бяха с 0.60 пр.п. и 1.50 пр.п в зависимост от срока и валутата на депозита. 
– Търговска банка D повиши лихвените нива по част от офертите си за срочни депозити. Банката започна предлагане на нов депозит “Предимство” с авансово изплащане на лихвата.  
– БАКБ повиши лихвените нива по стандарните срочни депозити. Повишенията бяха с 0.20 пр.п. и 0.60 пр.п в зависимост от срока и валутата на депозита.

Източник: moitepari.bg