Ипотечен кредит е най-популярната форма на личен дълг в България поради следната причина: при вземане на жилищен заем, обикновено се финансира 80% от цената на имота в зависимост от видът на ипотеката. Важно е да се отбележи, че общата цена на ипотеката не се ограничава само до фактическата цена на жилището, тя включва и лихвата, която се плаща за заема.

Ако изтеглите 30-годишен фиксиран ипотечен заем, можете да планирате да изпращате плащания на вашия кредитор през следващите три десетилетия, които ще покриват главницата, лихвите и застраховката на собствениците на жилища. Единствено ако решите да изплатите ранната си ипотека, това ще бъде различно.

Ако имате възможност да си го позволите, получаването на нашата ипотека може да ви предложи предимства, които ще имат положително влияние върху вашите финанси и качеството на живот, особено след пенсиониране.

Представяме ви четири причини, които следва да разгледате, за да определите дали ранното изплащане на вашата ипотека е полезно за вашите дългосрочни финансови перспективи.

КЛЮЧОВИ ИЗВОДИ

  • Ранното изплащане на ипотеката ви може да освободи парите ви за пътуване, пенсиониране или други дългосрочни планове.
  • Това, че нямате ипотека, може да ви предпази от загуба на дома ви, ако срещнете финансови затруднения. 
  • Лихвата, натрупана върху жилищен заем, може да надхвърли десетки хиляди долари през целия срок на ипотеката.

1. Можете да се справите с други дългове

Изплащането на ипотека има голямо предимство във финансово отношение в дългосрочен план. Без задължението да плащате ипотека всеки месец, можете да имате повече финансова свобода във вашия бюджет.

Ако сте имали затруднения с плащането на сметки преди да изплатите ипотеката си, имате възможност да пренасочите парите, които бихте дали за ипотеката, към високи сметки за комунални услуги, салда по кредитни карти, заеми за колеж и други видове дългове.

2. Намалява цената на лихвата

Голяма финансова отговорност, с която собствениците на жилища се сблъскват при кандидатстване за ипотека, е високата цена на лихвите по заема. С продължителността на ипотеката се увеличава и сумата, която трябва да се плати за лихвите.

Ако решите да изплатите ипотеката си по-рано, може да реализирате значителна икономия поради допълнителните разходи за лихва, особено ако лихвеният процент на вашата ипотека е бил висок, когато сте я взели.

3. Осигурява защита по време на нестабилни пазари на жилища

Голяма загриженост за множество собственици на жилища, особено ако помнят Голямата рецесия, е въздействието, което нестабилният пазар на недвижими имоти може да има върху тях. За много собственици на жилища, способността да запазват ипотечните си вноски по време на голяма финансова криза е реална притеснителна точка.

Ако изведнъж се озовете в ситуация, в която се нуждаете от пари и желаете да изтеглите капитал от своята къща, това може да бъде трудно, ако стойността й намалее поради нестабилния пазар.

Ако сте погасили ипотеката си, най-малкото финансовото бреме от месечните вноски отпада и можете да изчакате да се подобри пазарната стойност на вашия дом.

Някои финансови експерти предупреждават, че не трябва да жертвате пенсионирането си, за да изплатите ипотеката си. Ако сте пенсиониран, може да си струва да претеглите плюсовете и минусите на изплащането на ипотека  спрямо увеличаването на вашите пенсионни сметки.

4. Осигурява финансова свобода за преследване на други начинания

Едно от приятните предимства на изплащането на вашата ипотека, особено ако нямате други дългове, е, че това може да ви осигури финансова свобода да се заемете с други проекти или начинания.

Без значение дали винаги сте мечтали да живеете в тропически район, да пътувате по света или да имате свой бизнес, наличието на допълнителни средства във вашата банкова сметка всеки месец ще ви даде възможност да гоните други икономически възможности.

Трябва ли да инвестирате или да изплатите ипотеката си?

Това зависи от финансовото състояние на кредитополучателя, лихвения процент по ипотеката и близостта на кредитополучателя до пенсиониране. Ако решите да изплатите ипотеката си по-рано, можете да спестите години от лихвени плащания. Въпреки това, инвестирането на средствата, които ще използвате за предсрочното погасяване на ипотеката, може да доведе до по-голяма възвръщаемост от лихвения процент на заема. Важно е да отбележим, че инвестирането носи риск от загуби.

Какъв е недостатъкът на предсрочното изплащане на ипотеката ви?

Когато изплатите ипотеката си предсрочно, вие губите възможността да приспаднете лихвите, които плащате по ипотечния заем. Когато изброявате своите удръжки, лихвите, които плащате по заем, подлежат на приспадане до 750 000 лв., ако сте необвързани, и до 375 000 лв., ако сте женени, подавайки съвместно.

Какви дългове трябва да изплатите първо?

Съществуват различни школи на мислене относно това как да се справяме с дълга, но повечето финансови експерти се съгласяват, че ако имате дълг по кредитна карта с висока лихва (ГПР), първо трябва да го изплатите.

Може да има хора, които се запитват дали е по-добре да инвестират парите, които ще използват за плащане на кредитна карта. Обаче, поддържането на кредитна карта с висока лихва за какъвто и да е период от време обикновено ще отмени ползите от всяка инвестиция, която можете да направите с тези пари. Това се дължи на факта, че процентът на възвръщаемост на инвестицията ви трябва да бъде достатъчно висок, за да компенсира финансовото влияние на нарастващия дълг от кредитната карта с висока лихва, която може да добавя лихва от 19,95% или повече всеки месец.

Също така, когато изплащате дълговете си по кредитна карта, това може да помогне за подобряване на вашия кредитен рейтинг. Това подобряване може да ви помогне да получите по-нисък лихвен процент, когато кандидатствате за или рефинансирате ипотека. Ипотеката, студентският заем и други заеми с по-ниски лихвени проценти трябва да бъдат приоритет след това.

Долния ред

Много собственици на жилища мечтаят да изплатят своята ипотека. Ако това е постижима цел за вас и вашето семейство, може да бъде разумен ход да задоволите своя ипотечен баланс.

Не само ще освобождава допълнителни пари всеки месец, но осигурява допълнителна финансова сигурност по време на жилищна криза, позволява ви да спестявате повече и дори може да ви позволи да преследвате мечтите си, които се нуждаят от допълнителна финансова подкрепа.